FA Future Agency เอไอเอ

 

เอไอเอ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวนมาก

โครงการ FA Standard (Financial Advisor)

เป็นโปรแกรมอบรมที่ เอไอเอ ออกแบบขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่
ให้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน มีความรู้้ด้านการวางแผนทางการเงินและแนะนำสินค้าทางการเงิน ให้คำแนะนำด้วยหลักการวางแผนทางการเงิน เน้นการฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่เป็นระบบทั้งในห้องฝึกอบรมและภาคสนาม ที่สำคัญระหว่างเข้าร่วมอบรมผู้อบรมจะได้รับแผนรับรองรายได้ที่มั่นคงและน่าสนใจ

โครงการ FA Prime

“โอกาสเพิ่มศักยภาพ เพื่อพิชิตเป้าหมายที่สูงกว่าเดิม FA Prime”

สำหรับคนทำงานที่มีประสบการณ์และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน พร้อมทั้งมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License) หลักสูตรการฝึกอบรมที่เข้มข้นและกิจกรรมพัฒนาการทำงานได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อยกระดับ FA Prime อย่างเป็นระบบในช่วง 3 เดือนแรกสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
ผลประโยชน์    
แผนรับรองรายได้ ที่มั่นคงและน่าสนใจ    
ข้าร่วมการฝีกอบรมที่เข้มข้นพิเศษ เพื่อยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาการเงินอย่างแท้จริง โดยผู้ฝึกสอนของบริษัท    
สนับสนุนการนำเสนอการวางแผนการเงินด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)    
สวัสดิการด้านสุขภาพ    
คอมมิสชั่น    
หลักสูตรอบรมมาตรฐาน FA ของบริษัท    
สิทธิพิเศษหลักสูตรอบรมสโมสร ต่างๆ ของทีมงาน โดยวิทยากรคุณภาพ    
คุณวุฒิต่าง ๆ และรางวัลพิเศษ    
คุณวุฒิต่าง ๆ และรางวัลพิเศษของทีมงาน    
รับโบนัส รายเดือน รายไตรมาส รายปี    
รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก ทุกปี    
ก้าวหน้าในอาชีพตามโครงสร้างบริษัท    

คุณสมบัติ
อายุ 23 - 45 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อทีมงานเพื่อรับคำแนะนำรายละเอียดโครงการ
นัดสัมภาษณ์ กับฝ่ายที่ปรึกษาการเงิน บ. เอไอเอ (สำนักงานใหญ่)
แจ้งผลผู้ผ่านสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรม

FA STANDARD


รุ่น วันนัดสัมภาษณ์ Grand COP
93 20,24,26  ธ.ค 62 8 ธ.ค 62
94 15,20,22,27,30  ม.ค 63 11 ม.ค 63
95 12,17,19,25,27  ก.พ 63 8 ก.พ 63
96 11,18,20,25,27 มี.ค 63 14 มี.ค 63
97 8,20,22,27,29 เม.ย 63 11 เม.ย 63
98 12,14,19,21,26 พ.ค 63 9 พ.ค 63
99 10,17,22,24,29 มิ.ย 63 13 มิ.ย 63
100 8,15,22,24,30 ก.ค 63 11 ก.ค 63
101 14,19,21,26,28 ส.ค 63 8 ส.ค 63
102 9,16,21,23,28,30 ก.ย 63 12 ก.ย 63
103 14,19,21,27,29  ต.ค 63 10 ต.ค 63
104 11,18,20,24,26,27 พ.ย 63 14 พ.ย 63
105 9,16,18,23,28 ธ.ค 63 12 ธ.ค 63
     


FA PRIME

รุ่น วันนัดสัมภาษณ์ Open Class Open House
60 11,17,24   8 ธ.ค 62
61 14,16,21,23,28 8 ม.ค 63 11 ม.ค 63
62 11,13,18,20,26 4 ก.พ 63 8 ก.พ 63
63 12,17,19,24,26 3 มี.ค 63 14 มี.ค 63
64 9,21,23,24,28 7 เม.ย 63 11 เม.ย 63
65 12,14,19,21,26 7 พ.ค 63 9 พ.ค 63
66 16,18,23,25,26 9 มิ.ย 63 13 มิ.ย 63
67 14,16,21,23,27 7 ก.ค 63 11 ก.ค 63
68 11,13,18,20,25,27 4 ส.ค 63 8 ส.ค 63
69 15,17,22,24,25 2 ก.ย 63 12 ก.ย 63
70 8,15,20,22,26 6 ต.ค 63 10 ต.ค 63
71 12,17,19,23,25,26 3 พ.ย 63 7 พ.ย 63
72 8,15,17,22,24 2 ธ.ค 63 12 ธ.ค 63
       

 

 
ภาษาไทย: การปฎิเสธความรับผิดตามกฎหมาย เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของ ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซค์นี้ เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซค์นี้ หรือ เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซค์นี้ ทั้งไม่ต้องรับรองหรือยืนยันผลการใช้ข้อความ ใด ๆ บนเว็บไซค์นี้ว่า ถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ เว็บไซค์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซค์นี้ ตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นผู้ รับผิดชอบทั้งสิ้น

Program FA Standard

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อCall center 081-555 77 68

QR CODE