รับสมัครตัวแทน AIA


ประกันส่วนบุคคล
AIA Health Lifetime

เกี่ยวกับตัวแทนเอไอเอ
แผนการตลาด
แนวข้อสอบตัวแทนประกันชีวิต
รายได้จากธุรกิจ
ขั้นตอนสมัครตัวแทน

 

ผลิตภัณฑ์เอไอเอสำหรับองค์กร
เอไอเอ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เอไอเอ ประกันสุขภาพกลุ่ม
เอไอเอ ประกันควบการลงทุน
โครงการสะสมทรัพย์
เอไอเอ Group Life
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund
Link มีประโยชน์
คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย
- ตรวจผลสอบตัวแทน
ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
สถาบันประกันภัยไทย

ระบบข้อมูลตัวแทน เอไอเอ


คปภ.


 

สมาคมประกันชีวิตไทย


โครงการ FINANCIAL ADVISOR 2018

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
3. ออกรหัสตัวแทนมาแล้ว ไม่เกิน 12 เดือน
4. มีบุคลิก และทักษะการสื่อสารที่ดี
5. มีเวลา Fulltime


หลักสูตร เข้มข้น
ปฏิทิน Financial Advisor 2019

FA Standard

เดือน
ปฐมนิเทศ
เซ็นสัญญา + SEE

GAP Analysis +SEE

SEE + GAP Analysis

มกราคม
วันจันทร์ที่ 7
วันศุกร์ที่ 11
วันศุกร์ที่ 18
วันพุธที่ 23
กุมภาพันธ์
วันจันทร์ที่ 4
วันศุกร์ที่ 8
วันศุกร์ที่ 15
วันพุธที่ 20
มีนาคม
วันจันทร์ที่ 4
วันศุกร์ที่ 8
วันศุกร์ที่ 15
วันพุธที่ 20
เมษายน
วันจันทร์ที่ 5
วันศุกร์ที่ 12
วันศุกร์ที่ 19
วันพุธที่ 24
พฤษภาคม
วันจันทร์ที่ 6
วันศุกร์ที่ 10
วันศุกร์ที่ 17
วันพุธที่ 22
มิถุนายน
วันจันทร์ที่ 3
วันศุกร์ที่ 7
วันศุกร์ที่ 14
วันพุธที่ 19
กรกฏาคม
วันจันทร์ที่ 8
วันศุกร์ที่ 12
วันศุกร์ที่ 19
วันพุธที่ 24
สิงหาคม
วันจันทร์ที่ 5
วันศุกร์ที่ 9
วันศุกร์ที่ 16
วันพุธที่ 21
กันยายน
วันจันทร์ที่ 2
วันศุกร์ที่ 6
วันศุกร์ที่ 13
วันพุธที่ 18
ตุลาคม
วันจันทร์ที่ 7
วันศุกร์ที่ 11
วันศุกร์ที่ 18
วันพุธที่ 22
พฤษจิกายน
วันจันทร์ที่ 4
วันศุกร์ที่ 8
วันศุกร์ที่ 15
วันพุธที่ 20
ธันวาคม
วันจันทร์ที่ 2
วันศุกร์ที่ 13
วันศุกร์ที่ 20
วันพุธที่ 25


FA Prime 2019


รุ่น
เดือน
วันนัดสัมภาษณ์
เปิดอบรม
48
มกราคม
10,17,23,25 ม.ค 2562
12 ม.ค 2562
49
กุมภาพันธ์
7.12.14.21 ก.พ 2562
9 ก.พ 2562
50
มีนาคม
7,12,14,19 มี.ค 2562
9 มี.ค 2562
51
เมษายน
4,11,18,23 เม.ย 2562
6 เม.ย 2562
52
พฤษภาคม
9,14,16,21 พ.ค 2562
11 พ.ค 2562
53
มิถุนายน
13,18,21 มิ.ย 2562
8 มิ.ย 2562
54
กรกฏาคม
4,9,17,23 ก.ค 2562
6 ก.ค 2562
55
สิงหาคม
8,13,15,20 ส.ค 2562
10 ส.ค 2562
56
กันยายน
5,12,17,19 ก.ย 2562
14 ก.ย 2562
57
ตุลาคม
10,17,22,24 ต.ค 2562
12 ต.ค 2562
58
พฤศจิกายน
7,12,14,19 พ.ย 2562
9 พ.ย 2562
59
ธันวาคม
11,17,24 ธ.ค 2562
7 ธ.ค 2562
ติดต่อฝ่ายการตลาด aiagroip@hotmail.com
139 อาคารจิวเวลรี่เซ็นเตอร์  ถ.นเรศ  สี่พระยา บางรัก 10500
โทร 02-2666709-38 ต่อ  2739,2740
081-555-7768 081-555-6811


ภาษาไทย: การปฎิเสธความรับผิดตามกฎหมาย เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของ ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซค์นี้ เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซค์นี้ หรือ เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซค์นี้ ทั้งไม่ต้องรับรองหรือยืนยันผลการใช้ข้อความ ใด ๆ บนเว็บไซค์นี้ว่า ถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ เว็บไซค์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซค์นี้ ตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นผู้ รับผิดชอบทั้งสิ้น