รับสมัครตัวแทน AIA


ประกันส่วนบุคคล
AIA Health Lifetime

เกี่ยวกับตัวแทนเอไอเอ
แผนการตลาด
แนวข้อสอบตัวแทนประกันชีวิต
รายได้จากธุรกิจ
ขั้นตอนสมัครตัวแทน

 

ผลิตภัณฑ์เอไอเอสำหรับองค์กร
เอไอเอ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เอไอเอ ประกันสุขภาพกลุ่ม
เอไอเอ ประกันควบการลงทุน
โครงการสะสมทรัพย์
เอไอเอ Group Life
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund
Link มีประโยชน์
คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย
- ตรวจผลสอบตัวแทน
ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
สถาบันประกันภัยไทย

ระบบข้อมูลตัวแทน เอไอเอ


คปภ.


 

สมาคมประกันชีวิตไทย


โครงการ FINANCIAL ADVISOR 2018

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
3. ออกรหัสตัวแทนมาแล้ว ไม่เกิน 12 เดือน
4. มีบุคลิก และทักษะการสื่อสารที่ดี
5. มีเวลา Fulltime


หลักสูตร เข้มข้น
ปฏิทิน Financial Advisor 2020

FA Standard


เดือน
วันที่เปิดคลาส
วันเซ็นสัญญา
GAP Analysis
มกราคม
วันพฤหัส ที่ 9
วันศุกร์ ที่ 17
วันพุธ ที่ 22
กุมภาพันธ์
วันอังคารที่ 11
วันศุกร์ ที่ 14
วันพุธ ที่ 19
มีนาคม
วันอังคารที่ 10
วันศุกร์ ที่ 13
วันพุธ ที่ 18
เมษายน
วันอังคารที่ 7
วันศุกร์ ที่ 17
วันพุธ ที่ 22
พฤษภาคม
วันพฤหัส ที่ 7
วันศุกร์ ที่ 15
วันพุธ ที่ 20
มิถุนายน
วันอังคารที่ 9
วันศุกร์ ที่ 12
วันพุธ ที่ 17
กรกฏาคม
วันอังคารที่ 7
วันศุกร์ ที่ 17
วันพุธ ที่ 22
สิงหาคม
วันอังคารที่ 11
วันศุกร์ ที่ 14
วันพุธ ที่ 19
กันยายน
วันอังคารที่ 8
วันศุกร์ ที่ 11
วันพุธ ที่ 16
ตุลาคม
วันอังคารที่ 6
วันศุกร์ ที่ 16
วันพุธ ที่ 21
พฤศจิกายน
วันอังคารที่ 10
วันศุกร์ ที่ 13
วันพุธ ที่ 18
ธันวาคม
วันอังคารที่ 8
วันศุกร์ ที่ 11
วันพุธ ที่ 16
ติดต่อฝ่ายการตลาด aiagroip@hotmail.com
139 อาคารจิวเวลรี่เซ็นเตอร์  ถ.นเรศ  สี่พระยา บางรัก 10500
โทร 02-2666709-38 ต่อ  2739,2740
081-555-7768 081-555-6811


ภาษาไทย: การปฎิเสธความรับผิดตามกฎหมาย เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซค์ ส่วนตัวของ ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ เอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซค์นี้ เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซค์นี้ หรือ เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซค์นี้ ทั้งไม่ต้องรับรองหรือยืนยันผลการใช้ข้อความ ใด ๆ บนเว็บไซค์นี้ว่า ถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ เว็บไซค์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซค์นี้ ตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นผู้ รับผิดชอบทั้งสิ้น