AIA ประกันกลุ่ม

Group Insurance

เกี่ยวกับเรา

ทีมงานตัวแทน บ.เอไอเอ
ที่ปรึกษาด้านประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 

ทีมงาน Uswin

เป็นทีมงานมีประสบการณ์ด้านประกันชีวิต และประกันภัย

มีประสบการณ์ในงานบริหารกรมธรรม์ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานและการประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ปัจจุบันองค์กรหลายแห่ง ให้ความไว้วางใจให้ดูแล สวัสดิการพนักงาน